דף הבית
איכות
איכות הסביבה

איכות הסביבה

הסביבה היא שלנו

בשנת 1994 הוקם המפעל החדש באזור התעשיה בקיסריה, גלובל רוטו שקע שמה את הדגש על השמירה על איכות הסביבה כעקרון מוביל במדיניות החברה. עוד בשלב התכנון נלקחו בחשבון כל ההיבטים של שמירה על הסביבה מבחינת מים, אוויר ואש.

מים
המפעל ממוקם בחלקו על אקוויפר החוף, מקור מי תהום אזורי. המפעל תוכנן באופן מיוחד שמערכות הניקוז והשופכין מנותקות לחלוטין מרצפת הייצור. רצפת הייצור עשויה עם ציפוי אפוקסי מיוחד שמונע חלחול של חומרי תהליך (צבעים, מדללים וכו’) לתוך האדמה ומי התהום.

אוויר
חברת גלובל פורצת דרך בנושא מערכות RTO בתעשייה. כבר בהקמת המפעל הותקנה במפעל מערכת RTO -מחמצן קטליטי (Regenerative Thermal Oxidizer). זוהי מערכת מתקדמת שקולטת את כל גזי הפליטה ממכונות הייצור תוך כדי ביצוע תהליך שריפה מבוקרת ב-600 מעלות על גבי מצע קטליטי.
המערכת פולטת אוויר נקי לחלוטין לסביבה.
בכל הבדיקות אנו מוצאים תוצאות נמוכות משמעותית מן המוגדר בתקן האירופי.
גזי הפליטה במפעל אינם מכילים אלוגנים.
המערכת זכתה להכרה וציון לשבח ע”י נשיא המדינה ובמגן איכות הסביבה. 

אש
כל מערכות הקירור במפעל הן מערכות סגורות ללא חיבור למערכות הניקוז והשופכין.
כל חומרי הגלם והחומרים הדליקים ממוקמים בתוך מאצרות בטון תקניות מיוחדות המונעות שפך של נוזל דליק לסביבה במקרה של דליפה.
המפעל מצויד במערכות כיבוי אש מהמתקדמות בעולם, מערכות אבקה וקצף, ומאגר מים עצמאי מיוחד.

טיפול בפסולת
גלובל מפעילה מערכת חדישה להפרדת שאריות מדללים ובוצת תהליך. זוהי מערכת סגורה לחלוטין שהביאה לירידה של 45% בכמות הפסולת המועברת לאזור ההטמנה ברמת חובב.
הפסולת היבשה (תערובת חומרים פלסטיים) מועברת ברובה לאחר מיון למחזור ושארית קטנה מוטמנת באתרים מוכרים ומורשים לכך.

בהתאם להוראות סעיף 60 לחוק אוויר נקי, התשס”ח-2008 (“החוק”), נבקש לעדכן כי לאחרונה החליט הממונה לפי החוק להטיל על חברת גלובל רוטו שקע (1983) בע”מ 2 עיצומים כספיים מופחתים, בסך כולל של 1,103,640 ₪. זאת, בגין חריגות חוזרות ונשנות בפרמטר TOC ואי הקמת מתקן טיפול  בארובת המחמצן הקטליטי של החברה ואי התקנת והפעלת מערכת לניטור רציף בארובת המחמצן הקטליטי”.חשוב לציין כי הנ”ל בגין הפרות ממושכות שנמשכו בשנים 2016 –2019 בגינן החלטנו להחליף מתקן שריפת הממיסים + התקנת מערכת ניתור רציף.

מחודש אוגוסט 2019 פועל בחברת גלובל רוטו שקע מתקן שריפת ממיסים חדש ומודרני המחובר למערכת ניטור רציף של הפלטות.

בנושאים הקשורים באיכות הסביבה איש הקשר המפעלי הוא מר רוני מוזס- טכנולוג ראשי.

גלובל רוטו שקע מחויבת לשמור על הסביבה ובמסגרת זו רואה לעצמה אתגר במזעור השפעת פעולותיה על העבודה ובשילוב שיקולים סביבתיים בקבלת ההחלטות וציות לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים בדבר איכות הסביבה. 

 

אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה