דף הבית
איכות
הקוד האתי

הקוד האתי

הקוד האתי מציג עקרונות שעליהם מבוססות מערכות היחסים שלנו עם בעלי הארגון, העובדים, הלקוחות, הספקים, השותפים העסקיים, המתחרים, הקהילה, הסביבה ורשויות הממשל, במקומות בהם אנו פועלים.

כל אחד ואחת מהמנהלים והעובדים, בהיותו חלק מחברת גלובל, מקבל על עצמו את האחריות להכיר את הקוד האתי, להבין את הנאמר בו, לנהוג בהתאם לו ולשמש דוגמא לאחרים.

הערכים שלנו:

בגלובל אנחנו מתמודדים עם האתגרים, מעודדים ומברכים על רעיונות חדשים שנבחרים במקצועיות ותוך התחשבות בצרכי הלקוחות, העובדים והספקים שלנו, בעלי החברה, הקהילה והסביבה בה אנו פועלים.

אנו פועלים בשיתוף פעולה בין הספקים והלקוחות שלנו.

אנו בחברת גלובל מחויבים ל-

 • להפגין מצוינות בכל היבט של עסקינו ובכל פינה ברחבי העולם ולשאוף ולפעול לשיפור המתמיד.
 • התנהגות אתית ואחראית בכל פעולותינו כולל עמידה בכל החקיקה הלאומית וכל דין אחר.
 • כבוד לזכויות של כל האנשים באשר הם.
 • כבוד לסביבה.
 1. כל מנהלי החברה ועובדיה אחראים לכך שמוצרי החברה יעמדו בדרישות וצרכי הלקוח.
 2. חברי ההנהלה מתחייבים לקיים את הערך של "נאה דורש, נאה מקיים" וישמשו דוגמא אישית בלבוש ובהתנהגות על פי הכללים המחייבים של הארגון.
 3. חברי ההנהלה מתחייבים לפעול לשמירה על הסדר וניקיון, על ידי הפגנת אכפתיות לנושא המתבטאת בנקיטת פעולה בזמן אמת.
 4. המנהלים בגלובל נוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי הפרות של נהלים: אנחנו לא מוכנים לקבל כל חריגה או סטייה מהכללים המחייבים ובכל מקרה של זיהוי חריגה מסוג זה היא תזכה להתייחסות מיידית.
 5. מאידך, המנהלים מתחייבים להכיר בהתנהגות נכונה וראויה באמצעות משוב חיובי.
 6. חברי ההנהלה מחויבים לתרבות דיון מבלי להרים את הקול, תוך הפגנת כבוד, הקשבה וסובלנות כלפי הזולת.
 7. ההנהלה תקיים לפחות אחת לשנה סקר תשתיות מקיף לזיהוי פערים אל מול דרישות וזיהוי הזדמנויות לשיפור באופן פרו-אקטיבי. חברי ההנהלה מתחייבים לקיים את תכנית העבודה שתיווצר בעקבות פעילות זו.
 8. כל מנהל מתחייב לקבל אחריות על הנהלים והוראות העבודה המגדירים את תחומי הפעילות עליהם הוא אחראי. התחייבות זו כוללת אחריות לוודא כי הנהלים מתאימים למדיניות הארגון ומקוימים באופן מלא.

ספקים ולקוחות:

 • אנו פועלים בנחישות באחריות להשוות המטרות והיעדים שהצבנו לעצמנו בנושאי מכירות, רכש, ובתחום עלויות הייצור.
 • אנו רואים בספקים ובלקוחות שלנו שותפים עסקיים ומחויבים לנהוג כלפיהם בהגינות ומתוך כבוד. אנו מחויבים לוודא שהספקים שלנו יתנהלו על פי עקרונות אתיים ראויים.

מתחרים שלנו:

אנו פועלים בנחישות על מנת להיות החברה המובילה בתחומנו וכדי לעמוד באתגרים שאנו מציבים לעצמנו וכל זאת תוך שמירה על כללי תחרות הוגנים.

 

העובדים שלנו:

 • גלובל הינה חברה המחויבת לעובדיה, אנו רואים בכל עובד ועובד את האדם ובשעת הצורך קשובים גם לצרכיו האישיים.
 • בגלובל שומרים על זכויות העובדים הקבועות בחוק ובהסכמים.
 • בגלובל מעניקים לכולם הזדמנות שווה בעבודה ללא אפליה ומונה אחראי לפניות עובדים בכל מקרה של הטרדה מינית\אפליה.
 • בגלובל אנו פועלים מתוך נאמנות לחברה ואיננו נותנים לשיקולים זרים להפריע לשיקול דעתנו.
 • בגלובל שומרים על סודיות ולא משתמשים במידע פנימי לעשיית רווח אישי.
 • בגלובל שומרים על זכוייתיהם של עובדי קבלן, מחויבים ודואגים כמיטב יכולתנו לוודא שתנאי העסקת עובדי קבלן נאותים ושזכוייתיהם על פי החוק.
 • בגלובל יכבדו את זכויות העובדים בכל הקשור להתאגדות, התארגנות וניהול מו"מ על בסיס קולקטיבי ע"י נציגות מטעם עובדיה, באופן שקט וכדין, ללא הענשה או התערבות מצידם ולדרוש את זכויותיהם ו/ או להתמקח על כך.
 • הנהלת גלובל תחקור כל פנייה שתועבר ע"י עובדיה והמתייחסת למדיניות החברה, כל פנייה תטופל בהתאם ותזכה למענה, לא יינקטו כל פעולות משמעתיות כנגד אלו שפנו או אלו שהביאו לידיעת ההנהלה מידע כלשהוא המתייחס למדיניות הכוללת של החברה.
 • בגלובל לא ישתמשו בכוח עבודה כפוי או מאולץ, עובדים משועבדים או אחרים. גלובל לא מעודדת בענישה הנושאת גוון של פגיעה גופנית, נפשית, או מילולית, או פגיעה בשכר העובד
 • ההנהלה ככלל אינה מעסיקה או מעודדת העסקת ילדים.

גהות ובטיחות:

 • בגלובל יספקו לעובדים מקום עבודה בטוח ובריא, תוך כדי ציות לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, ויבטיחו גישה סבירה למתקני מים ומתקנים סנטריים, בטיחות מפני אש ותאורה ואוורור נאותים.
 • בארגון מערכת מסודרת להבטחת בטיחות ובריאות עובדיו, ובראשה ממונה בטיחות שהוסמך לכך. החברה פועלת ע"פ כל החוקים והנהלים הקיימים ומספקת הדרכות בנושאי בטיחות לכל עובד חדש המתקבל לחברה.
 • לכל עובדי החברה תהיה גישה למתקני רחצה הולמים, כגון מקלחות, כיורים וברזי מים זורמים, וכן מתקנים לאחסנת ביגוד ומזון אישי.

הסביבה שלנו:

אנו מחויבים לשמור על הסביבה ובמסגרת זו רואים לעצמנו אתגר במזעור השפעת פעולותינו על העבודה ובשילוב שיקולים סביבתיים בקבלת ההחלטות שלנו ונציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים בדבר איכות הסביבה.

קהילה שלנו:

גלובל רוחשים כבוד לקהילה, קשובים ואכפתיים לצרכיה, תומכים ותורמים לרווחתה תוך שיתוף העובדים בפעילויות.

אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה